Algemene levensbeschrijving

Mijn naam is Wierdy de Haan, geboren op 14 april 1957 in het Friese Achtkarspelen. Een Friese achtergrond, maar opgegroeid in Den Helder. Nu wonend in het zeer mooie stadje Zutphen. Kleinschalig met grote historie.

Na studies aan de HTS in Alkmaar (weg- en waterbouwkunde) en TU Delft, ben ik gaan werken bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer. In het begin werd ik, vanwege mijn specialisme Geotechniek, bij verschillende civiele en milieuprojecten betrokken. Na enkele jaren ben ik hoofd geworden van een projectgroep waar ontwerpen en bestekken gemaakt werden voor allerlei civiele constructies.

In diezelfde periode vond ik het leuk om naast mijn werk een studie bedrijfskunde te doen. Naast techniek ook inzicht hebben in bedrijfsprocessen is inspirerend, vond en vind ik.

Na 8 jaar en veel opgedane ervaring, besloot ik bij de Heidemij (het huidige Arcadis) te gaan werken. Als leidinggevende, maar deels nog aangesproken op mijn specialisme, ben ik betrokken geweest bij de dijkverbeteringsprojecten die in Nederland na 1995 zijn uitgevoerd. Leuk vanwege de actualiteit en politieke druk. Maar ook vanwege de koppeling tussen techniek, natuur, landschap en cultuurhistorie. Mooi om te zien dat belangen soms verschillend zijn maar oplossingen altijd te vinden zijn.

7 jaar later lag een vervolgstap in het verschiet: de overstap naar de provincie Gelderland. Als hoofd van een milieuafdeling. Strategische milieuagenda, Luchtkwaliteit, gebiedenbeleid, geluidhinder waren toverwoorden. Goed om gevoel te krijgen hoe de processen in een politieke organisatie nu echt lopen.

In mijn vrije tijd ben ik 10 jaar lang als docent verbonden geweest aan de Hogeschool Larenstein. Een mooie ervaring om je eigen kennis aan de nieuw generatie over te dragen en inzicht te krijgen in de wijze waarop jonge mensen tegen de wereld aankijken.

Vanaf september 2007 ben ik gestart als zelfstandig adviseur, interim-manager, procesmanager, projectleider.